Modne w dobrej cenie   - Najciekawsze wyroki z wynagrodzeń i interpretacje ZUS z komentarzem
Katalog zawiera
218783 produktów

Najciekawsze wyroki z wynagrodzeń i interpretacje ZUS z komentarzem

ZUS udziela indywidualnych interpretacji tylko na wniosek przedsiębiorcy. Zakres wydawanych indywidualnych interpretacji jest ograniczony. ZUS nie wyda interpretacji m.in. w sprawach dotyczących: objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, uznania danej pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zasad składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, zasad ustalania właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.Urz. UE nr L 166/1 z 30 kwietnia 2004 r. z późn. zm.). Przedsiębiorca musi przedstawić we wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, a także własne stanowisko w sprawie. Musi więc sam zinterpretować przepisy regulujące obowiązek opłacania składek. Wniosek musi dotyczyć indywidualnie oznaczonej sprawy. Przedsiębiorca nie jest związany interpretacją, może się do niej nie zastosować. Interpretacja jest natomiast wiążąca dla ZUS i jej zmiana jest możliwa wyłącznie w drodze wznowienia postępowania. Problematyka wynagrodzeń jest jedną z częściej występujących w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Jednym z istotnych zagadnień rozstrzyganych ostatnio przez SN była kwestia ryczałtów za noclegi dla kierowców. Od czerwca 2014 r. kolejne orzeczenia potwierdzają, że odpoczynek nocny kierowcy w kabinie samochodu ciężarowego nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty ryczałtu za nocleg. W innym ważnym orzeczeniu SN zajął się prawem pracownika zatrudnionego na część etatu do rekompensaty za przekroczenie ustalonego w umowie o pracę wymiaru godzin pracy. Z orzeczenia wynika, że zatrudniając pracownika na część etatu, w umowie o pracę strony powinny ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad ustalony wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku do wynagrodzenia jak za godziny nadliczbowe. Jeśli strony nie ustalą limitu godzin ponadwymiarowych, to pracownikowi będą przysługiwały dodatki dopiero po przekroczeniu ogólnych norm czasu pracy określonych w Kodeksie pracy. Oprócz tych orzeczeń SN przedstawimy także inne, dotyczące m.in.: pobierania wyższego wynagrodzenia przez pracownika upadłej spółki, prawa do nagrody jubileuszowej, dyskryminacji w zakresie wynagradzania, prawidłowości obliczania wynagrodzenia za dyżury medyczne. Wskazane orzecznictwo pomoże pracodawcom w rozwiązywaniu często spotykanych problemów związanych z wynagradzaniem pracowników.

Cena: 49,43 zł
Produkt dostępny u partnera

Produkty powiązane:

Zielona Gęś. Najmniejszy teatr świata - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Sacred 3 - poradnik do gry - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Znamię na potylicy. Opowieść o rotmistrzu Pileckim - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Banda z Jasnej
dEfekt Lucyfera - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Po wsze czasy - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Szkoła szycia panny Scarlet - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Leczenie ran. Służba medyczna w powstańczej Warszawie - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Psychologiczne dylematy wiary - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Z głowy - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Żyć szczęśliwie, czyli jak kreować swoją przyszłość
Niderlandzki Praca za granicą
Ława przysięgłych - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Sekty i nowe ruchy religijne w 365 pytaniach i odpowiedziach - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Pierścionek na szczęście - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Ze wspomnień - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Skarbonka od Ludwika
Afganistan. Historia - ludzie - polityka - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Fatamorgana - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Natura spółki akcyjnej jako delimitacja zasady swobody umów w prawie polskim i amerykańskim
O Chinach - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Zakaz reformationis in peius w polskim procesie karnym
Perskie cnoty i niecnoty - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Split payment – rewolucja w rozliczeniach VAT
W pośpiechu - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Król Maciuś Pierwszy. Literatura klasyczna - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Płynna inwigilacja. Rozmowy - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Perłowa Dama - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Kiedy Bóg był królikiem - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.
Ludzie bezdomni - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Zobacz co mamy jeszcze. Te produkty to SUPER HIT roku 2020:

Kreta [Pascal Holiday] - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty

Z pamiętnika masażysty - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Z pamiętnika masażysty - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Nazywam się Marcin, lat 35

Cena: 17,07 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o pamiętnika masażysty tylko

Agonia dźwięków - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Agonia dźwięków - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Początek XX wieku

Cena: 25,94 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o agonia dźwięków tylko

Agenci szpicy - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Agenci szpicy - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Losy świata zależą czasem od pojedynczych ludzi, podejmujących odpowiednie decyzje

Cena: 25,20 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o agenci szpicy tylko

Noc śmierci - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Noc śmierci - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Aidan jest najstarszym z  braci Flynn, którzy odziedziczyli stary dom i rozległą plantację w Luizjanie

Cena: 20,32 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o śmierci tylko legimi

Warcraft III: Reign of Chaos - poradnik do gry - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty

Dzienniki więzienne

Atrakcyjne oferty
Dzienniki więzienne

Sprawdź: dzieniki | więziene

Cena: 32,44 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o dzieniki więziene

Zbudzone furie - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Zbudzone furie - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Takeshi Kovacs wrócił do domu. Na Świat Harlana

Cena: 30,49 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o zbudzone furie tylko

Daisy Miller. A Study - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Daisy Miller. A Study - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Cena: 8,05 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o daisy miler study

Trzecia płeć - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Trzecia płeć - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Anna Leszczowa jest absolwentką prawa i poliglotką

Cena: 12,11 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o trzecia płeć tylko

Żmija

Atrakcyjne oferty
Żmija

Turecki żołnierz w trakcie jednej z wojen przechodzi na stronę kozaków, aby następnie zostać hetmanem na Siczy Zaporoskiej

Sprawdź: żmija

Cena: 12,11 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o żmija

Najlepsza terapeutka - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Najlepsza terapeutka - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Kardiochirurg Dan Morris samotnie wychowuje syna. Pewnego dnia chłopiec ulega wypadkowi

Cena: 7,31 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o najlepsza terapeutka tylko

Moja pierwsza gwiazda - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Moja pierwsza gwiazda - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Piper Dove ma jedno marzenie – być najlepszą prywatną detektyw w Chicago

Cena: 24,23 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o moja pierwsza gwiazda

Garść żwiru - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Garść żwiru - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Ruth Wariner jest 39 spośród 42 dzieci swojego ojca

Cena: 24,31 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o garść żwiru tylko

Proś mnie, o co chcesz. Tom 5. I przekonaj mnie znowu - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty

Freuda teoria snów

Atrakcyjne oferty
Freuda teoria snów

Sprawdź: freuda | teoria | snów

Cena: 8,12 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o freuda teoria snów

Sekret mojego męża - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty

Początek wszechświata

Atrakcyjne oferty
Początek wszechświata

Cena: 32,44 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o początek wszechświata

Szkoła psot. Magiczny piesek

Atrakcyjne oferty
Szkoła psot. Magiczny piesek

Nawet w najśmielszych snach Frania nie sądziła, że jej najlepszym przyjacielem zostanie magiczny szczeniak

Sprawdź: szkoła | psot | magiczny | piesek

Cena: 9,75 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o szkoła psot magiczny

Ogień przebudzenia - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Ogień przebudzenia - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Na rozległych terytoriach kontrolowanych przez Żelazny Syndykat Handlowy najcenniejszym towarem jest smocza krew

Cena: 36,50 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o ogień przebudzenia tylko

Podatki cz. 3 Ordynacja podatkowa, NIP 2017

Atrakcyjne oferty

Sto dni bez słońca - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Sto dni bez słońca - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Wit Szostak „Sto dni bez słońca” To miała być zwyczajna wymiana uniwersytecka

Cena: 23,58 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o słońca tylko legimi

W oczach jej błękitu - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
W oczach jej błękitu - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Ginie bezcenny, czyniący cuda obraz Matki Bożej z Guadelupe

Cena: 14,63 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o oczach błękitu tylko

Michaił Bułhakow. Biografia Mistrza

Atrakcyjne oferty
Michaił Bułhakow. Biografia Mistrza

W rosyjskiej literaturze są pisarze kierujący losem i kierowani przez los. Michaił Bułhakow bez wątpienia należał do tych drugich

Cena: 62,20 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o michaił bułhakow biografia

Podstawy prawa. Wydanie 4

Atrakcyjne oferty
Podstawy prawa. Wydanie 4

Podręcznik ,,Podstawy prawa\" omawia najważniejsze zagadnienia dotyczące istoty oraz rozumienia prawa - zarówno krajowego jak i Unii Europejskiej

Sprawdź: podstawy | prawa | wydanie

Cena: 52,85 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o podstawy prawa wydanie

Berło i krew. Królowie i królowe Europy na wojnie 1914-1945 - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty

Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Atrakcyjne oferty
Jakość życia dzieci a status społeczno-ekonomiczny rodziny. Teoria i badania

Publikacja ukazuje zależności pomiędzy jakością życia dzieci a statusem społeczno-ekonomicznym rodziców

Cena: 16,22 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o jakość życia dzieci

Ochrona danych osobowych – obowiązki pracodawcy

Atrakcyjne oferty
Ochrona danych osobowych – obowiązki pracodawcy

    Publikacja przedstawia obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracowników. Można się z niej dowiedzieć m.in

Cena: 8,05 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o ochrona danych osobowych

Rozliczanie czasu pracy - system równoważny

Atrakcyjne oferty
Rozliczanie czasu pracy - system równoważny

Z e-booka można dowiedzieć się m.in

Cena: 29,90 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o rozliczanie czasu pracy

A co z prawdą? - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
A co z prawdą - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Powieść Ewy Witkiewicz „A co z prawdą?” jest drugim tomem powieści „Ze szczęściem w ciuciubabkę”

Cena: 16,18 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o prawdą tylko legimi

Woda i ścieki. Prawny serwis informacyjno-doradczy. Nr 12/2015

Atrakcyjne oferty
Woda i ścieki. Prawny serwis informacyjno-doradczy. Nr 122015

Miesięcznik, zawierający niezbędne informacje, wskazówki i porady dotyczące prawnych aspektów gospodarki wodnej i ściekowej

Cena: 29,27 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o woda ścieki prawny

Dzieci hanyski - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Dzieci hanyski - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Dalsze losy Marii i jej dzieci, znanych już czytelnikowi z książki \"Hanyska\"

Cena: 13,82 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o dzieci hanyski tylko

Najlepsze anegdoty o kompozytorach - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Najlepsze anegdoty o kompozytorach - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

eśli lubicie Państwo śmiać się i opowiadać zabawne historie o sławnych ludziach, to ta pozycja jest w sam raz dla Was

Cena: 3,21 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o najlepsze anegdoty kompozytorach

Dziesięć bram świata - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Dziesięć bram świata - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Autor podróżniczej książki „Dziesięć bram świata” zjeździł niemal cały Trzeci Świat i przeżył dramatyczne chwile

Cena: 24,35 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o dziesięć bram świata

Orso

Atrakcyjne oferty
Orso

Sprawdź: orso

Cena: 8,05 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o orso

Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie

Atrakcyjne oferty

Zaułek upadłych aniołów

Atrakcyjne oferty
Zaułek upadłych aniołów

Wiersze ze zbioru \"Zaułek Upadłych Aniołów\" powstawały na przestrzeni lat 1968 – 1980

Cena: 8,13 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o zaułek upadłych aniołów

Prawa sukcesu. Tom IX i Tom X - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Prawa sukcesu. Tom IX i Tom X - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Cena: 20,24 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o prawa sukcesu tylko

Dzieje Tristana i Izoldy - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Dzieje Tristana i Izoldy - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Legenda Tristana i Izoldy jest najpiękniejszym, najgłębszym poematem miłości, jaki ludzkość kiedykolwiek stworzyła

Cena: 20,24 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o dzieje tristana izoldy

Zanim - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Zanim - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Cena: 20,24 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o zanim tylko legimi

Tajemniczy rybak. Le Pilote du Danube - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Tajemniczy rybak. Le Pilote du Danube - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Jules Verne: Tajemniczy rybak. Le Pilote du Danube. Powieść w dwóch wersjach językowych: polskiej i francuskiej

Cena: 10,00 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o tajemniczy rybak pilote

Odlot dzikich gęsi

Atrakcyjne oferty
Odlot dzikich gęsi

Z krawatem jednak pomylił się. Było to o cały rok później, nie październik 39 a październik 40 roku

Sprawdź: odlot | dzikich | gęsi

Cena: 13,01 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o odlot dzikich gęsi

Angielski dla początkujących - Słownictwo i podstawy gramatyki

Atrakcyjne oferty

Obsesja Doskonałości

Atrakcyjne oferty
Obsesja Doskonałości

Wizja jest inspiracją i natchnieniem wojownika. Pragnienie i silna wola, zmienia ją w rzeczywistość. — D

Cena: 39,84 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o obsesja doskonałości

Marysieńka Sobieska - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Marysieńka Sobieska - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Sobieski i Marysieńka to z pewnością jedno z najosobliwszych w świecie zdarzeń miłosnych, ucieleśniona bajka

Cena: 20,24 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o marysieńka sobieska tylko

Ballady i romanse - audio lektura

Atrakcyjne oferty
Ballady i romanse - audio lektura

Do nagrania głosu użyczył Olgierd Łukaszewicz

Sprawdź: balady | romanse | audio | lektura

Cena: 8,05 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o balady romanse audio

Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Tom 7. Poszukiwacze przygód - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

Atrakcyjne oferty
Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Tom 7. Poszukiwacze przygód - Tylko w Legimi możesz przeczytać ten tytuł przez 14 dni za darmo.

    Kolejne przygody Emi i jej klubu Emi na stałe zagościła w sercach małych czytelniczek

Cena: 14,55 zł
Dostępny u partnera:

Czytaj więcej o tajny klub superdziewczyn

Gimnastyka dla języka. Audiobook logopedyczny

Atrakcyjne oferty